Zieke Werknemer Ontslaan Tijdelijk Contract

Published Jan 21, 21
7 min read

Abonnement Juridisch AdviesHeb je een vraag over ontslag- of arbeidsrecht? Bij het Juridisch Centrum krijg je direct antwoord, in begrijpelijke taal. Wij beoordelen jouw situatie en vertellen je welke juridische stappen je kunt ondernemen. Uiteraard kunnen wij je ook verder begeleiden en bijstaan. Onze specialisten geven juridisch advies over onder andere ontslag, arbeidsconflicten, cao, arbeidsovereenkomsten, ziekte, re-integratie en loon.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08. 00 tot 18. 00 uur. We begeleiden je graag en helpen juridische problemen op te lossen. Het eerste advies is gratis.

Hoe Werknemer Ontslaan?

Transitievergoeding. nl is een initiatief van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Onze ervaren arbeidsjuristen zijn volledig gespecialiseerd in ontslagrecht. Al meer dan 20 jaar staan wij werknemers bij in (dreigend) ontslagsituaties. Heeft u met ontslag te maken en zoekt u advies en hulp? Wij ontzorgen u volledig. Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is .

Na het eerste advies van onze arbeidsjurist besluit u zelf of u met ons verder gaat. Onze arbeidsjurist maakt een vaste prijsafspraak met u. U weet dus precies waar u aan toe bent. In de meeste gevallen is het mogelijk om de kosten van onze rechtsbijstand (deels) te verhalen op uw werkgever.

Hoe Kan Ik Een Werknemer Ontslaan?

Klanten zijn zeer lovend over de arbeidsjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Lees de reviews op The Feedback Company Onze arbeidsjuristen en arbeidsrechtadvocaten ondersteunen u met: Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u weten of de ontslagvergoeding of transitievergoeding goed is berekend? Is uw recht op een WW-uitkering veilig gesteld? Is de opzegtermijn juist gehanteerd en worden uw belangen voldoende gewaarborgd, etc.? Onze arbeidsjurist doet een complete juridische controle van uw vaststellingsovereenkomst: recht op WW-uitkering, opzegtermijn, transitievergoeding en/of ontslagvergoeding goed berekend, vervallen concurrentie- en relatiebeding, (financiële) eindafspraken, vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand en eventuele bonus.

Ontslag met wederzijds goedvinden is een veelgebruikte manier om samen tot een ontslagregeling te komen. Werkgever en werknemer regelen het ontslag onderling. Het is natuurlijk wel belangrijk dat uw rechten gewaarborgd worden en dat uw werkgever u voldoende compenseert voor het ontslag. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Hoe Een Werknemer Ontslaan Met Vast Contract?

Staan alle relevante onderwerpen er juist in (ontslagvergoeding, vakantie-uitkering, vakantiedagen, bonus etc.)? Is het recht op WW zeker gesteld? Is de ontslagvergoeding hoog genoeg? Is er onderhandelingsruimte? Zo ja, welke? U krijgt passend advies over de mogelijkheden en vervolgstappen. Onze arbeidsjurist start de onderhandelingen met uw werkgever en doet een tegenvoorstel (hogere ontslagvergoeding, latere ontslagdatum, etc).

U ontvangt een advies of u al dan niet akkoord kunt gaan. Onze arbeidsjuristen behalen voor u het maximale resultaat. Wij streven ernaar onze kosten deels of volledig door uw werkgever te laten betalen. Eerste telefonische advies is gratis. Ontvang direct hulp van onze arbeidsjurist. Uw werkgever moet ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of na 2 jaar ziekte indienen bij UWV (huisjurist).

Abonnement Juridisch Advies

Als de werkgever door UWV in het ongelijk wordt gesteld, behoudt u uw baan. Een goed verweer is dus essentieel. Heeft uw werkgever voor u een ontslagvergunning aangevraagd bij UWV? Wilt u het ontslag aanvechten, dan helpen onze arbeidsjuristen u graag verder. Onze arbeidsjurist behartigt uw belangen. Onze jurist bestudeert alle ontslagdocumenten die uw werkgever heeft ingediend bij UWV en bespreekt dit met u.

In het verweerschrift verdedigt onze jurist u en uw standpunt. Dit verweerschrift wordt ingediend bij UWV. Ons doel is u in dienst te houden bij uw werkgever. Eerste telefonische advies is . Ontvang direct hulp van onze arbeidsjurist. Ontslagen wegens persoonlijke redenen (disfunctioneren, conflict) moet de werkgever indienen bij de kantonrechter.

Abonnement Juridisch Advies

Het is dus belangrijk dat u zich laat bijstaan door gespecialiseerde arbeidsjuristen en advocaten. Heeft uw werkgever een ontslagverzoek ingediend bij de kantonrechter? Onze arbeidsjuristen helpen u het ontslag aan te vechten. Doel is het behouden van uw baan of het verkrijgen van een extra ontslagvergoeding boven op de wettelijke transitievergoeding.

De arbeidsjurist schrijft een verweerschrift en dient deze in bij de kantonrechter. De zaak wordt mondeling behandeld tijdens een zitting bij de kantonrechter, waarbij onze jurist uw zaak bepleit. Onze jurist verdedigt uw standpunt en vraagt om behoud van uw baan of een aanvullende ontslagvergoeding. Eerste telefonische advies is gratis.

Ik Wil Een Zieke Werknemer Ontslaan

De ontslagrechtjuristen van het Juridisch Centrum begeleiden zowel werknemers als werkgevers bij (dreigend of voorgenomen) ontslag. Onze specialisten beoordelen jouw ontslagsituatie en geven je een gratis eerste advies. Ook kunnen ze namens jou onderhandelen met je werkgever of werknemer over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt. Indien nodig kunnen we je bovendien bijstaan in een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV.

We helpen je graag. Tips werknemerTips werkgever "Door het onverwachte ontslag en alle emoties en onzekerheden die daarbij kwamen kijken heb ik besloten juridische hulp in te schakelen. Alles werd snel opgepakt en er werd accuraat gehandeld om alles zo snel mogelijk in gang te zetten. Ook gedurende het proces was er met grote regelmaat contact en werd er niks gedaan zonder mijn goedvinden.

Ik Wil Een Zieke Werknemer Ontslaan

De kundigheid en ervaring van de juristen zorgde ervoor dat ik de onderhandelingen met een gerust hart aan hun kon overlaten." Mirjam uit Arnhem Laat je als je ontslagen wordt bijstaan door een jurist van het Juridisch Centrum - zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract. Onze ontslagrecht specialisten onderhandelen met je werkgever over de voorwaarden van de beëindigingsregeling of staan je bij in een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter.

Een persoonlijk contact met onze klanten staat daarbij centraal. Het eerste advies is gratis. Als je vervolgens wil dat wij jouw belangen gaan behartigen, ontvang je van ons eerst een vrijblijvende prijsopgave voor de te verrichten werkzaamheden. In veruit de meeste gevallen werken wij tegen een vast en betaalbaar tarief.

Werknemer Ontslaan

Dit betekent dat we je juridische hulp kunnen bieden tegen een redelijke prijs. Onze juristen staan je bij in elke zaak die betrekking heeft op het ontslagrecht. Bij circa 90% van alle ontslagzaken slagen wij - door onderhandelingen - erin om een passende beëindigingsregeling met je werkgever overeen te komen.

Profiteer van onze kennis en ervaring. Bekijk onze werkwijze. “Na mijn ontslag was ik echt wanhopig. Na een gesprek met Juridisch Centrum was ik meteen gerustgesteld. Ze wisten echt waar ze het over hadden en hielpen me om uit te vinden wat ik moest doen.” Een ontslag is vaak een emotionele gebeurtenis.

Werknemer Ontslaan

Je moet op zoek naar een nieuwe baan en misschien moet je een WW-uitkering aanvragen. Dan is het prettig als je hulp krijgt van een ontslagjurist die je niet alleen goed kan adviseren, maar ook zorgen uit handen kan nemen door namens jou met je werkgever te onderhandelen over een ontslagregeling.

Als er sprake is van (dreigend) ontslag, zijn onderstaande aandachtspunten van belang: Onderteken geen documenten (bijvoorbeeld een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst) waarin staat dat je akkoord gaat met het ontslag. Neem het document mee en laat je adviseren door een arbeidsrechtjurist. De juristen van het Juridisch Centrum hebben ruime ervaring met het beoordelen van beëindigingsvoorstellen.

Zieke Werknemer Ontslaan Met Tijdelijk Contract

Bij het Juridisch Centrum krijg je direct een ervaren specialist aan de lijn, die je voorziet van een gratis eerste advies. Ook als het ontslag misschien terecht is, ga nooit zomaar akkoord met een ontslagvoorstel. Onze ervaring is dat vaak betere ontslagvoorwaarden mogelijk zijn. Ben je op staande voet ontslagen of vrijgesteld van werk? Protesteer daar schriftelijk tegen en houd je beschikbaar voor werk.

Zieke Werknemer Ontslaan Tijdelijk ContractJuridisch Adviesbureau

Onze ontslagjuristen kunnen namens jou ook met je werkgever onderhandelen over de voorwaarden, waaronder het dienstverband eindigt. Laat een jurist voor je onderhandelen over de voorwaarden van het ontslag. Is je werkgever een ontslagprocedure gestart? Laat een van de ervaren juristen van het Juridisch Centrum namens jou verweer indienen bij de rechter of het UWV – afhankelijk van de ontslagprocedure – om het ontslag aan te vechten.

Juridisch Adviesbureau

Onze specialisten voorzien je graag van een eerste gratis advies over jouw ontslagsituatie. Enkele van de belangrijkste redenen voor ontslag zijn: Een verstoorde arbeidsverhouding betekent dat je in beginsel wel geschikt bent om jouw werkzaamheden te verrichten. Maar dat de relatie tussen jou en je werkgever zo ernstig en blijvend is verstoord, dat van je werkgever niet gevraagd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Jurist ArbeidsrechtWerknemer Ontslaan Met Vast Contract

Onze arbeidsrechtjuristen kunnen beoordelen of er sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie en/of je werkgever voldoende heeft ondernomen om de werkrelatie met jou te verbeteren. Bij een ontslag wegens disfunctioneren moet je werkgever kunnen aantonen dat je niet goed functioneert. Dit kan bijvoorbeeld met verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken of met schriftelijke waarschuwingen.

Navigation

Home

Latest Posts

Rijden Onder Invloed. Verzekerd Of Niet?

Published Apr 22, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt lees verder

Published Apr 22, 21
5 min read