Website over

Published Jan 30, 21
10 min read

Juridisch Advies Rotterdam

Het arbeidsrecht is nodig om eventuele conflicten tussen werkgever en werknemer zoveel mogelijk te vermijden. Zo beschermt het arbeidsrecht de werknemer grotendeels tegen een eventueel te dominante positie van de werkgever. De verhouding tussen werkgever en werknemer is namelijk niet perse gelijkwaardig, zeker niet in tijden van een overschot aan personeel op de arbeidsmarkt.

Zo is de werkgever ertoe verplicht de werknemer op z’n tijd van een vakantie te laten genieten. Op het gebied van salarisvoorschriften mag de werkgever de werknemer niet onder het minimumloon betalen. Daarnaast speelt het arbeidsrecht een grote rol bij contractbeëindiging. Het arbeidsrecht ontneemt een werkgever bijvoorbeeld de vrijheid om een werknemer zonder geldige reden te ontslaan.

In Nederland is het arbeidsrecht op vele manieren vastgelegd. U vindt de regels terug in wetboeken, reglementen, cao’s en arbeidsovereenkomsten. Het belangrijkste deel van het arbeidsrecht is in ieder geval vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (boek 7). In andere wettelijke regelingen zoals Wet Gelijke Behandeling of de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst is weer een ander deel van het arbeidsrecht vastgelegd.

Juridisch Abonnement

Dit is op alle situaties van toepassing waarbij wettelijke voorschriften niet uitputtend kunnen beschrijven wat werkgever en werknemer wel en niet kunnen of mogen doen. In geval van een schorsing of non-actiefstelling van een werknemer is de werkgever er op basis van goed werkgeverschap toe verplicht om de werknemer uit te leggen waarom hij of zij op non actief wordt gesteld en voor welke tijd dit geldt.

Het collectieve arbeidsrecht omvat alle regels die betrekking hebben op de gemeenschappelijke belangen van werknemers enerzijds en de gemeenschappelijke belangen van werkgevers anderzijds. Werknemersbelangen worden vooral behartigd door de Vakbond (cao’s) en ondernemingsraden, terwijl de werkgeversbelangen worden beschermd door werkgeversorganisaties. Het individuele arbeidsrecht heeft betrekking op alle regels die in een individuele arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever in achtgenomen moeten worden.

Al velen jaren staan wij onze cliënten bij in procedures en geven wij juridisch advies over arbeidsrecht. Wilt u meer weten over dit rechtsgebied of over onze tarieven? Neem vrijblijvend contact op.

Zieke Werknemer Ontslaan Tijdelijk Contract

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werknemer en werkgever. Het omvat eigenlijk alles wat te maken heeft met arbeidsrelaties. Enerzijds regelt het arbeidsrecht de bescherming van werknemers tegen werkgevers. Zo kan een werknemer niet zomaar worden ontslagen en hebben werknemers recht op een wettelijk vastgesteld minimumloon en bepaald aantal vrije dagen.

Bijvoorbeeld wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt of wanneer een ex-werknemer zich niet houdt aan een concurrentiebeding. Vaak ontstaan er geschillen over vergoedingen. Aangezien het om veel geld kan gaan, is het verstandig om advies in te winnen van een arbeidsrecht advocaat over: Ook de opzegtermijnen, die in elke arbeidsovereenkomst zijn opgenomen, kunnen voor problemen zorgen.

Wees daarom altijd bewust hiervan bij het aangaan van nieuw werk of wanneer je als zelfstandige gaat werken, nadat je bij je ex-werkgever bent vertrokken: Een apart deel van het arbeidsrecht vormt het ontslagrecht. Vanwege de grote gevolgen die een ontslag kan hebben, is het ontslagrecht gedetailleerd opgenomen in de wet.

Adviesbureau Juridisch

Deze veranderingen kunnen namelijk grote gevolgen hebben op bijvoorbeeld functies, salarissen en het aantal werknemers op een afdeling. Er zijn specifieke regels in het geval van: Heb je een geschil met jouw werkgever of werknemer en kunnen jullie er samen niet uitkomen? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van goede arbeidscontracten? Dan heb je behoefte aan een goede arbeidsrecht advocaat.

Via Lawspot. nl ontvang je prijsindicaties van verschillende in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten. Bovendien kan je in aanmerking komen voor een vergoeding van de overheid voor de rechtshulp kosten. Voor meer vragen hierover kan je altijd bij ons terecht. (286 rechtzoekenden plaatsten een zaak over dit onderwerp) - Hoe werknemer ontslaan?.

Voor de meeste mensen zal het nooit nodig zijn om een arbeidsrecht advocaat in de hand te nemen. In Nederland werken veel mensen in harmonie samen in een organisatie. Desalniettemin, leven we nog niet in een utopie. Soms gaan er dingen mis op de werkvloer tussen werkgever en werknemer. En dan is het wel goed om te weten waar je rechten en plichten liggen.

Juridisch Advies Den Haag

Soms ontstaat er een situatie op de werkvloer, waardoor de werkgever meent dat het noodzakelijk is om de werknemer per direct te ontslaan. Dit kan komen door grensoverschrijdende activiteiten die buiten de fatsoensnormen liggen. Dit is echter enigszins subjectief en in sommige gevallen worden werknemers ten onrechte op staande voet ontslagen.

Zieke Werknemer OntslaanJuridisch Advies Den Haag

Wanneer de zaak succesvol is, zal er sprake zijn van loondoorbetaling (ontslagvergoeding). Een werkgever heeft in principe alle recht om af te zien van een verder verband met een werknemer op basis van de proeftijd. Echter, zijn er wel een aantal punten die hier van belang zijn die verschil kunnen maken.

Indien de werkgever misbruik maakt van de proeftijd situatie dan kan de werknemer dit aanvechten. In sommige gevallen heeft de werkgever te laat opgezegd v. w.b. de bepalingen uit de Algemene Termijnenwet. In dat geval kan de werknemer ook beroep doen op een arbeidsrecht advocaat om dit aan te vechten.

Huisjurist

Alleen wanneer hier gegronde redenen toe zijn. Een werkgever mag dus niet zomaar een zieke werknemer ontslaan, omdat deze ziek is. Dit zijn een aantal voorbeelden van conflicten die kunnen ontstaan op de werkvloer. In deze gevallen valt het dus ten zeerste aan te bevelen om een advocaat met specialisatie in arbeidsrecht in te zetten.

Dit bespaart de tijd en kosten die gemoeid zijn bij heen en weer rijden. Ben je bijv. gevestigd in de regio Alkmaar, dan is Advocatenkantoor Appelman een goede keuze..

Kennis van het arbeidsrecht is van belang voor zowel werknemers als werkgevers. Zo kan het voorkomen dat u, als werknemer zijnde, plotseling ontslagen wordt. Wat gebeurt er dan? Mag de werkgever u zomaar ontslaan? En wat als u een aantal maanden ziek bent en niet kunt werken, wordt uw salaris dan doorbetaald? Kennis van het ontslagrecht, wat bij het arbeidsrecht hoort, maar ook omtrent de regels bij ziekte zijn dan van cruciaal belang! Arbeidsrecht regelt dus de rechten en plichten omtrent de verhouding tussen een werkgever en een werknemer.

Werknemer Ontslaan Met Vast Contract

Waarom advocaatinschakelen. nl? Binnen 24 u reactie Advocaatinschakelen. nl is elke dag bezig om uw aanvragen te koppelen aan de juiste advocaat. Omdat ons netwerk zich verspreid door heel Nederland vindt u altijd hulp in de buurt! Vrijblijvend en deskundig advies Het eerste contact met uw advocaat is ten allen tijden vrijblijvend.

U bent niet de enige Meer mensen vonden juridische hulp via advocaatinschakelen. nl door het formulier in te vullen op de homepagina en gekoppeld te worden aan een van onze specialisten (adviesbureau juridisch).

Zoekt u een , dan kunt u terecht bij Ontslagspecialist. Een arbeidsrecht advocaat is een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht is het ontslagrecht. Een advocaat arbeidsrecht doet ontslagzaken er niet ‘bij’ zoals een algemeen advocaat. De arbeidsrecht advocaat behandelt voortdurend ontslagzaken en houdt de rechtspraak en literatuur op het gebied van het nieuwe arbeidsrecht en ontslag nauwgezet bij.

Huisjurist

Dat betreft zowel arbeidsrechtelijke wetgeving, maar ook ontwikkelingen in de jurisprudentie. De is als arbeidsrechtspecialist daarom bij uitstek geschikt om u te helpen bij uw ontslag. Door zijn ervaring kan hij u vlot en deskundig van dienst zijn en behaalt hij voor u het maximale resultaat. Het maakt daarbij niet uit om wat voor soort ontslag het gaat.

a. helpen bij: ontslag op staande voet opstellen arbeidscontracten hulp en advisering bij arbeidsgeschillen ontslag om bedrijfseconomische redenen ontslag bij (vermeend) disfuntioneren ontslag bij ziekte en burnout kantonrechtersprocedures UWV prcedures Bij Ontslagspecialist werken advocaten en juristen die geheel gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht en ontslag. De meeste al meer dan 20 jaar! Wij zijn niet uit op lange aanslepende procedures, maar op een vlotte en goede oplossing voor u.

Juridisch Advies Den HaagWerknemer Ontslaan Met Vast Contract

Dus ook voor een ontslagrecht advocaat bent u bij ons aan het juiste adres. Bent u werkgever of werknemer en wilt u advies of verdere hulp bij uw arbeidszaak? Neem dan per direct contact op met onze arbeidsspecialisten. U voorkomt daarmee kostbare missers. Bel daarom 0900 -123 73 24 of mail voor hulp door een : onze specialisten zijn erg goed thuis in ontslagzaken.

Werknemer Ontslaan Met Vast Contract

Arbeidsrecht is ingewikkeld en complex. Logisch dus, als jij bij een arbeidsconflict of ontslag niet weet wat je rechten zijn. Schakel je een jurist ervaren in arbeidsrecht in, dan ben je verzekerd van uitstekende hulp waarmee jij je arbeidsconflict zo professioneel mogelijk oplost of jouw ontslag succesvol aanvecht. Op zoek naar een specialist? Je ontvangt hierna de offertes van verschillende juristen uit jouw regio.

Jurist ArbeidsrechtHoe Kan Ik Een Werknemer Ontslaan?

Een jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht richt zich op de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Een werkgever heeft van nature een meer dominante positie tegenover de werknemer. Het arbeidsrecht bestaat om werknemers hiertegen te beschermen. Zo bepaalt het arbeidsrecht onder andere dat werkgevers verplicht zijn hun medewerkers een minimumloon te bieden en dat werknemers recht hebben op vakantiedagen. juridisch advies rotterdam.

Deze is op de hoogte van alle regels en voorschriften en geeft je een persoonlijk advies, zodat jij weet dat je in je recht staat. Er zijn verschillende momenten waarop iemand advies bij arbeidsrecht nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als je ontslag neemt of ontslag hebt gekregen. Een specialist helpt uitzoeken of je alles krijgt waar jij recht op hebt: en dat is waarschijnlijk meer dan waar je zelf aan denkt! Hieronder lees je een aantal verschillende situaties waarbij je hulp bij arbeidsrecht nodig hebt.

Hoe Kan Ik Een Zieke Werknemer Ontslaan?

Wat doet een jurist in arbeidsrecht? Arbeidsrechtjuristen zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt. Voor sommige mensen is het lastig om in gesprek te gaan met je werkgever. Omdat ze bang zijn om hun werkrelatie die al moeizaam is te verslechteren bijvoorbeeld. Een jurist communiceert namens jou met je werkgever bij een arbeidsconflict, bij achterstallig salaris of als jij je ontslag wilt aanvechten.

Het maakt hierbij niet uit of het ontslag op staande voet is, of dat het gaat om ontslag met wederzijds goedvinden. Wat doet een arbeidsrechtjurist bij ontslag? Het eerste wat hij doet is kijken of het ontslag gegrond is. Dit houdt in dat de werkgever in zijn recht staat voor het ontslag.Is dit niet het geval, dan is jouw ontslag niet gegrond. Een arbeidsrechtjurist helpt ook als jij je ontslag op staande voet wilt aanvechten. Dit is altijd zinvol, ook als je niet langer in dienst wil blijven. Je krijgt namelijk geen uitkering bij een ontslag op staande voet. Vecht je het ontslag succesvol aan, dan krijg je alsnog een WW-uitkering en eventueel zelfs nog een ontslagvergoeding.

Hoe Kan Ik Een Zieke Werknemer Ontslaan?

De hoogte hiervan is afhankelijk van je salaris en de tijd dat je in dienst geweest bent. Per 1 januari 2020 heb je bij ontslag recht op een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Op rijksoverheid. nl lees je meer over de hoogte van deze ontslagvergoeding. Waarom arbeidsrechtjurist inschakelen? Het komt regelmatig voor dat werkgevers een lage vergoeding aanbieden.

Arbeidsrechtjuristen helpen bij het bepalen en onderhandelen van een gepaste vergoeding. Een arbeidsconflict heeft een grote invloed op de algehele werksfeer. Om te voorkomen dat de situatie helemaal onhandelbaar wordt, raden we je aan om een jurist ervaren in arbeidsrecht in te schakelen. De jurist gaat het gesprek aan met je werkgever en komt op voor jouw rechten.

Misschien is het conflict op te lossen door op een andere afdeling te werken. Soms blijkt dat dit geen optie meer is, dan is ontslag met wederzijdse goedkeuring de beste optie. In dat geval helpt de jurist met het bepalen van de ontslagvergoeding. Krijg jij je salaris niet uitbetaald ook al heb je hier wel recht op? Dan kun je overgaan op loonvordering.

Navigation

Home

Latest Posts

Rijden Onder Invloed. Verzekerd Of Niet?

Published Apr 22, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt lees verder

Published Apr 22, 21
5 min read