Jurist Arbeidsrecht

Published Apr 01, 21
6 min read

Juridisch Advies Gids - Alle Juristen En Adviseurs In 1 Gids!

Deze regeling geldt niet als je in feite hetzelfde (reguliere) werk doet en even productief bent als andere werknemers waarvoor geen loonkostensubsidie is verleend. Juridisch advies Omgevingsrecht. Peildatum afspiegeling Het moment waarop jouw werkgever het verzoek om toestemming voor de beëindiging van de contracten indient, is de peildatum voor de afspiegeling. Het aantal medewerkers binnen de categorie uitwisselbare functies dat op dat moment in dienst is, vormt het uitgangspunt.

Bijvoorbeeld bij een reorganisatie waar werknemers al eerder boventallig zijn verklaard. adviesbureau juridisch. De peildatum kan niet liggen voor het moment waarop de werknemers over het verval van arbeidsplaatsen zijn geïnformeerd. Uitwisselbaarheid functies Functies zijn uitwisselbaar als zij vergelijkbaar zijn op het gebied van: kennis, vaardigheden en competenties die de functie vereist.

Juridisch Adviesbureau

het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning gelijkwaardig zijn. Afzonderlijke bedrijfsvestiging Het afspiegelingsbeginsel gaat uit van de uitwisselbare functies binnen de onderneming. Vervallen er binnen een afzonderlijke bedrijfsvestiging functies? Dan kan de werkgever uitgaan van uitwisselbare functies binnen de betreffende bedrijfsvestiging. Een bedrijfsvestiging is een onderdeel van de onderneming dat als zelfstandige eenheid is te herkennen en een interne zelfstandige bedrijfsvoering heeft.

Het scheelt je echter wel een gang naar de rechter en je hoeft ook geen groot dossier op te bouwen - juridisch advies den haag. Bovenstaande ontslagmethodes zijn vooral bedoeld in situaties waarin je slechts een enkele – niet functionerende – medewerker wilt ontslaan. Soms draait het echter niet om de persoon, maar om het bedrijf dat er minder goed voorstaat.

Juridisch Adviesbureau – Juridisch Advies Op Maat

Juridisch Adviesbureau - Van De Graft AccountantsJuridisch Advies - Laagdrempelig En Betaalbaar

Je dient een ontslagverzoek bij het UWV aan te vragen én vooraf de vakbond in te lichten. Afhankelijk van de financiële situatie betaal je nog wel een ontslagvergoeding. Meer weten over personeel ontslaan? Kijk op Ondernemer in Business, de zustersite van Sprout met praktische informatie en stappenplannen.Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 zijn de regels rondom ontslag bij een vast contract veranderd. Hier lees je waarmee je rekening moet houden als je een hebt en je werkgever je wil ontslaan. Een vast contract is een arbeidsovereenkomst waarin je geen einddatum afspreekt.

Juridisch Advies Voor Ondernemers

Hoewel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij aanvang van de arbeidsrelatie aangegaan kan worden, zie je tegenwoordig vaker dat er eerst een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) wordt verstrekt. Dat biedt een werkgever meer tijd om te bepalen of iemand goed functioneert en geeft ook de mogelijkheid om bij tegenvallende prestaties of een tekort aan werk het contract op de einddatum zonder ontslagprocedure af te laten lopen.

Zo'n arbeidscontract loopt namelijk pas af wanneer jij of je werkgever die opzeggen. Daarbij zullen jullie je beide aan de opzegtermijn en de andere regels moeten houden die gelden bij een ontslagprocedure. Voor je werkgever geldt tevens dat deze een goede reden dient te hebben. Die redelijke grond zal bovendien getoetst moeten worden door het UWV of de kantonrechter.

Juridisch Advies - Juridisch Adviseur!

Je kunt je vaste contract zelf opzeggen, zolang je de wettelijke opzegtermijn in acht neemt. Pas er wel mee op! Als je zelf ontslag neemt, verlies je in principe je recht op een WW-uitkering en transitievergoeding. Een goede reden om toch ontslag te nemen, is een getekend arbeidscontract bij je nieuwe werkgever.

Je werkgever voert een goede reden aan en kan deze onderbouwen met een steekhoudend ontslagdossier. Vaak wordt eerst geprobeerd of ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk is. Als jullie er samen niet uit komen, bepaalt je ontslagreden of het UWV of de kantonrechter zich (na een preventieve toets) over het ontslagverzoek zullen buigen.

Juridisch Adviesbureau Helpt U Verder

Denk hierbij aan een dringende reden als fraude, diefstal of geweld. Bij ontslag op staande voet hoeft je werkgever geen toestemming te vragen aan de kantonrechter. Het is wel zaak dat je ontslag onverwijld (direct) is aangezegd en is verteld wat de dringende reden is.

De wet kent negen gronden voor ontslag (juridisch adviesbureau). Dat zijn – kort samengevat – de volgende: Verval arbeidsplaatsen (reorganisatie); Langdurig arbeidsongeschikt (> 2 jaar); Frequent ziekteverzuim met onaanvaardbare gevolgen; Disfunctioneren; Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer; Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk; Verstoorde arbeidsrelatie; Andere omstandigheden dan de hierboven genoemde gronden, die zodanig zijn dat voortzetting niet kan worden gevergd; Een combinatie van de gronden zoals genoemd onder 3 tot en met 8.

Werknemer Ontslaan Met Vast Contract

Juridisch Advies - Hoogwaardig Juridisch AdviesZieke Werknemer Ontslaan Tijdelijk Contract
Zieke Werknemer Ontslaan Tijdelijk ContractZieke Werknemer Ontslaan Tijdelijk Contract

Als een (voorgenomen) ontslag is gestoeld op een van de overige gronden, dan zal uw werkgever de kantonrechter moeten vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Of een door uw werkgever ingezet ontslag haalbaar is en zo ja welk pakket aan vergoedingen daarbij hoort, kan een arbeidsrecht advocaat voor u beoordelen. Komt het tot een einde van de arbeidsovereenkomst, dan zorgt hij voor een maximaal resultaat in onderhandelingen of procedure en is bedacht op belangrijke zaken zoals de mogelijkheid om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering..

Het is natuurlijk nooit leuk wanneer u een werknemer moet ontslaan. U heeft er als ondernemer vaak alles aan gedaan om de werknemer voor uw onderneming te behouden, maar soms is het beter voor de onderneming om het dienstverband te beëindigen. Het is vaak een periode waarin u als ondernemer met diverse vragen zit: – Kan ik mijn werknemer zomaar ontslaan?; – Waar moet ik op letten?; – Heeft mijn werknemer recht op een transitievergoeding?; – Ontslaan? Of beter een ontslag met wederzijds goedvinden?; – Wanneer kan ik een medewerker op staande voet ontslaan? Wij van Krieger Legal helpen u als ondernemer om deze vragen te beantwoorden en staan u bij tijdens het gehele ontslagtraject.

Juridisch Adviesbureau

Voor deze juridische bijstand sturen we u geen onduidelijke en hoge rekeningen, want bij Krieger Legal werken we met vaste tarieven (zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract). Hoewel u als werkgever 1000 en 1 redenen kan aanvoeren waarom u uw werknemer wilt ontslaan kent de Wet (buiten de redenen voor ontslag op staande voet) tot 31-12-2019 en vanaf 1-1-2020 redelijke gronden voor ontslag - Juridisch Adviesbureau.

Deze gronden zijn: Bedrijfseconomische redenen Langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid (langer dan 24 maanden) Frequent ziekteverzuim Disfunctioneren Verwijtbaar handelen Gewetensbezwaren Verstoorde arbeidsrelatie Andere omstandigheden (vanaf 1-1-2020) combinatie van ontslaggronden Let op! U kunt uw werknemer op grond van bovenstaande redenen niet zomaar ontslaan. juridisch advies den haag. U zult eerst een ontslagprocedure moeten doorlopen bij het UWV of moeten voeren voor de kantonrechter.

Juridisch Adviesbureau

Het is dus nooit verstandig om zomaar een werknemer te ontslaan. Raadpleeg altijd eerst een jurist. Bij ontslag op staande voet is uw werknemer per direct ontslagen. Hij verliest zijn baan en inkomen dus onmiddellijk. Er gaat geen ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter aan vooraf. Het salaris wordt direct stopgezet, er is geen opzegtermijn en uw werknemer heeft geen recht op een WW-uitkering.

Navigation

Home

Latest Posts

Rijden Onder Invloed. Verzekerd Of Niet?

Published Apr 22, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt lees verder

Published Apr 22, 21
5 min read