Juridisch Adviesbureau in Rotterdam

Published Jan 18, 21
7 min read

Zoek Adviesbureau Juridisch regio Rotterdam

De werkgever moet wel een hele goede reden hebben om u te ontslaan. De laatste jaren kijkt de rechter steeds kritischer naar de ontslaggronden en komt in de meeste zaken tot de beslissing dat ontslag een veel te zwaar middel is. Ontslag op staande voet ook wel om dringende reden kan alleen als u onrechtmatig heeft gehandeld.

Dit zijn zeer ernstige gedragingen met grote gevolgen voor de werknemer. Soms zijn omstandigheden aan te voeren of andere oorzaken dat het ontslag op staande voet een te zwaar middel moet worden geacht. De arbeidsrecht juristen van Rechtshulp Nederland kunnen u adviseren en verlenen rechtshulp. Onrechtmatig ontslag door de werkgever kan voor de onderneming een financieel dure aangelegenheid worden. zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract.

De werkgever is bij ontslag in bijna alle gevallen verplicht een transitie vergoeding te betalen. Hoe hoog deze ontslagvergoeding wordt, is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de omstandigheden die geleid hebben tot het ontslag. Onze juristen kunnen u adviseren en een vaststellingsovereenkomst opstellen, waarbij u naast een vergoeding ook recht kan houden op een WW-uitkering.

Ga niet akkoord en schakel direct één van onze juristen in. De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. Sinds 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding veranderd. Informeer bij onze advocaten arbeidsrecht of u recht heeft op een transitievergoeding.

Abonnement Juridisch Advies regio Rotterdam

Juridisch Adviesbureau in RotterdamHuisjurist regio Rotterdam

De voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst in dat geval eindigt worden doorgaans vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst worden verschillende onderwerpen geregeld: beëindigingsvergoeding, vrijstelling van werk, getuigschrift, concurrentie- en relatiebeding en eindafrekening. Het is van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd. Weet u nog niet zeker of u een probleem heeft, leg uw vraag dan geheel gratis voor aan onze jurist of advocaat arbeidsrecht.

Het verplicht u verder tot niets, maar het kan u wel een voorsprong geven mocht u in een conflict situatie komen met uw werkgever.

Zodra uw ontslagaanvraag binnen is, beoordeelt UWV of uw aanvraag compleet is. Het kan zijn dat wij nog gegevens of documenten van u nodig hebben. Zijn uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer bij ons bekend? Dan ontvangt u een beveiligde e-mail van ons via Zivver. juridisch abonnement. Daarin vragen wij u om de gegevens en documenten aan ons te sturen.

Hebben wij nog gegevens of documenten van u nodig, maar zijn uw e-mailadres en telefoonnummer niet bij ons bekend? Dan ontvangt u hierover een brief. Daarin staat hoe u de ontbrekende gegevens en documenten naar ons toestuurt. U heeft 8 dagen de tijd om uw aanvraag volledig te maken. UWV kan in bijzondere situaties de termijn van 8 dagen verlengen.

Abonnement Juridisch Advies regio Rotterdam

AGA juristen verstrekt deskundig arbeidsrecht advies. In huis heeft AGA juristen gespecialiseerde juristen voor arbeidsrecht die zijn afgestudeerd aan de universiteit, ook wel aangeduid met de titel "meester in het recht", die steeds op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen en de laatste wijzigingen in het arbeidsrecht. De arbeidsrecht juristen van AGA juristen behandelen zowel zaken voor een werknemer als een werkgever.

Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in alle zaken binnen het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Bij (dreigend) ontslag, een reorganisatie, ziekte of re-integratie staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor een best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, de AGA jurist regelt het voor u.

Een groot deel van deze wetgeving is dwingend van aard, dit houdt in dat niet afgeweken mag worden van deze wetgeving, wat biedt daarmee bescherming en rechten aan de werknemer. Deze bescherming en rechten reduceren het machtsverschil tussen de werknemer en werkgever, waardoor de werknemer vaak een sterke rechtspositie inneemt.

Schakelt dan ook bij een (dreigend) ontslag of een conflict omtrent een arbeidsovereenkomst dan ook altijd een arbeidsrechtjurist in. Bij AGA juristen kunt u gratis en vrijblijvend een ontslagcheck doen. Als u als werknemer ontslagen wordt, heeft dat direct gevolgen voor uw privéleven. U komt in een onzekere periode terecht, waarin het nog onduidelijk is hoe uw ontslag wordt geregeld en of u aanspraak kunt maken op een WW-uitkering en ontslagvergoeding.

Vind Huisjurist in Rotterdam

Juridisch Advies regio RotterdamAdviesbureau Juridisch in Rotterdam

Heeft u te maken met een (dreigend) ontslag? Dan is het belangrijk om te weten dat uw werkgever u niet zomaar kan ontslaan. Uw werkgever zal ten eerste een goede ontslagreden moeten hebben. Heeft, of denkt uw werkgever een ontslagreden te hebben dan zal hij een ontslagprocedure moeten starten om u daadwerkelijk te kunnen ontslaan.Uw werkgever wil het dienstverband dan met wederzijds goedvinden beëindigen. Dit doet uw werkgever door u een ontslagvoorstel, beëindigingovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Ook kan de werkgever u vragen om schriftelijk instemming te verlenen aan het ontslag. Onze ervaring is dat het regelmatig voorkomt dat een werkgever de werknemer flink onder druk zet om snel akkoord te gaan met uw ontslag.

Maak van deze tijd gebruik en laat u vrijblijvend door onze gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen adviseren. Heeft u een ontslagvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst, of een verzoek om instemming of ontslagbrief ontvangen? Neemt u dan contact op met de arbeidsrechtjuristen van AGA juristen voor een gratis ontslagcheck. Meer informatie over bovenstaande situaties/geschillen vind u op de webpagina's in het rechtsgebied "arbeidsrecht" bovenin de "balk" van deze website.

Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat. juridisch abonnement. Met de ingang van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) sinds 1 juli 2015, is er op dit gebied vrij veel veranderd. Het is mede daarom verstandig dat u indien u problemen ondervindt of een dreigend probleem heeft, u tijdig te laten informeren door een jurist over uw situatie.

Juridisch Adviesbureau in Rotterdam

Ook kan er sprake zijn van een (dreigend) geschil of een andere arbeidsrechtelijke vraag. Wij helpen u graag in onder andere de navolgende situaties: (Dreigend) arbeidsconflict; (Dreigend) ontslag; Ontslag op staande voet; Loonvorderingen; Beoordelen beëindigingovereenkomst/vaststellingsovereenkomst; Onredelijk concurrentie- of relatiebeding; Transitievergoeding; Naleving cao; Re-integratie; UWV (o. a. verweerschrift); Etc. Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het arbeidsrecht.

Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor een best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u. Meer informatie over bovenstaande situaties/geschillen vind u op de webpagina's in het rechtsgebied "arbeidsrecht" bovenin de "balk" van deze website.

U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.

Het heeft even geduurd, maar nu ligt het er dan: het nieuwe wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het wetsvoorstel beoogt het aan te passen aan de veranderde verhoudingen op de arbeidsmarkt. Er moet -aldus het Kabinet- een beter evenwicht komen tussen flexibiliteit en zekerheid. Ten gevolge van dit wetsvoorstel verandert per 2015 het arbeidsrecht op een aantal belangrijke punten.

Vind Juridisch Adviesbureau regio Rotterdam

Wat verandert er voor u en waar moet u vanaf 2015 rekening mee houden? Waar vindt u een adviseur arbeidsrecht die ook verstand heeft van uw bedrijfsprocessen? Lees het hier!Onder de oude wetgeving mocht u in een een proeftijd opnemen, ongeacht de (beoogde) duur van het dienstverband. Per 1 januari 2015 verandert dat.

Dat geldt ook voor een aansluitend contract. Ook het concurrentiebeding mag niet meer ‘zomaar’ in een arbeidsovereenkomst met een flexwerker worden opgenomen. In tijdelijke contracten mag alleen nog een staan als er sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen of dienstbelangen. U zult dan uitvoerig in de overeenkomst moeten motiveren waarom er sprake is van dergelijke belangen.

Als uw medewerker een contract heeft voor 6 maanden of langer dat automatisch eindigt, dan moet u uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk aan de medewerker laten weten of u de overeenkomst wel of niet wilt. Als u medewerkers in dienst heeft die en maximaal 12 uur per week werkzaamheden verrichten, dan gelden de nieuwe ketenbepaling en de regels omtrent de transitievergoeding niet.

Het team van Van den Enden van Ruijven Advocaten is gespecialiseerd in zaken, die betrekking hebben tot de relatie tussen werkgever en werknemer. Wanneer er zich problemen voordoen op de werkvloer, komt het arbeidsrecht om de hoek kijken. Heeft u twijfels over uw arbeidscontract? Wilt u een werknemer ontslaan? Dan is het verstandig om met dit soort situaties een advocaat in te schakelen.

Navigation

Home

Latest Posts

Rijden Onder Invloed. Verzekerd Of Niet?

Published Apr 22, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt lees verder

Published Apr 22, 21
5 min read