U zoekt Abonnement Juridisch Advies

Published Feb 06, 21
7 min read

Jurist Arbeidsrecht

Advocaat is een beschermd beroep en dat ben je niet “zo maar”. Vanzelfsprekend dient een advocaat afgestudeerd te zijn in de rechten, verder moet een advocaat een “Verklaring van goed gedrag” kunnen overleggen. Na screening door de Orde van Advocaten kan iemand door de rechtbank worden beëdigd. Na beëdiging en inschrijving op het tableau mag iemand zich advocaat noemen.

Beginnende advocaten werken de eerste drie jaren onder verantwoordelijkheid van een ervaren advocaat (de patroon) en dienen de opleiding van de Orde van Advocaten te doorlopen. Na het succesvol doorlopen van dit traject krijgt een advocaat een stageverklaring. De “basisopleiding” is dan voltooid. Een advocaat is echter nooit uitgeleerd. Om de kennis bij te houden zijn advocaten verplicht jaarlijks 20 opleidingspunten te halen.

Doet een advocaat dit niet dan kan deze worden geschrapt van het tableau. Hierin onderscheidt een advocaat zich van een jurist van bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekeraar. Voor die juristen geldt geen verplichte opleiding of scholing. Advocaten zijn aan bijzondere regels gebonden en tuchtrecht is op hen van toepassing. Aan advocaten zijn ook bijzondere rechten toegekend.

Juridisch Advies Den Haag

Abonnement Juridisch AdviesZieke Werknemer Ontslaan

000,-- (tenzij bijzondere aardzaken) en procederen in hoger beroep. Ook heeft de advocaat een verschoningsrecht. Dit is belangrijk voor de uitvoering van de werkzaamheden van een advocaat. Middels het verschoningsrecht kan de advocaat voor geheimhouding zorgdragen van hetgeen de klant in vertrouwen vertelt. Een advocaat kan door een rechter bijvoorbeeld niet gedwongen worden zaken van de klant te openbaren.Advocaten kunnen uw zaak blijven behartigen, ook wanneer er (door)geprocedeerd moet worden en advocaten zijn vanuit de Orde en/of specialisatieverenigingen gehouden hun kennis bij te houden. Ook de geheimhouding is met meer waarborgen omkleed. Verder leert de praktijk dat een brief van een advocaat vaak meer effect heeft dan een brief van een jurist, ook al zou de inhoud hetzelfde zijn.

Niet altijd worden deze (voldoende) serieus genomen. Tegenwoordig zijn veel personen/ondernemers verzekerd voor de kosten van rechtsbijstand. Begrijpelijk, want juridische bijstand kan soms een kostbare aangelegenheid zijn. Toch horen wij regelmatig dat men niet zo tevreden is over het werk dat is geleverd door de verzekeraar. Onzes inziens is de oorzaak daarvan dat verzekeraars anders naar zaken kijken - juridisch adviesbureau.

Huisjurist

Bij verzekeringen speelt nog een ander belang mee, namelijk het belang van de verzekeraar zelf. Elke zaak kost de verzekeraar immers geld. Deze dient dan ook zo snel mogelijk te worden opgelost. Dat betekent echter niet altijd, zo is onze ervaring, dat daarmee het beste resultaat voor de klant wordt bereikt.

Controleer de voorwaarden van uw verzekering, er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Wij hanteren voor onze specialisten een tarief per uur van € 225,00 exclusief BTW. Bijkomende kosten zoals griffierechten, kosten gemaakt door een deurwaarder, de kosten voor het opvragen van gegevens bij de Kamer van Koophandel en de kosten voor vertaalwerkzaamheden worden één op één doorbelast.

Waar mogelijk spreken wij vooraf een vaste prijs af. In dat geval weet u precies wat de kosten zullen zijn. Uiteraard verhalen wij waar mogelijk de kosten van juridische bijstand op de andere partij. Vast onderdeel bij onderhandelingen in het arbeidsrecht voor werknemers is ook de vergoeding voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Adviesbureau Juridisch

Bij een toevoeging betaalt de overheid een groot deel van de juridische kosten en door de klant wordt een eigen bijdrage voldaan. Of u in aanmerking komt voor juridische bijstand op basis van een toevoeging is afhankelijk van uw inkomen. Hierover vindt u meer op . Ook bij kunnen ze u van informatie voorzien.

Wij vinden namelijk dat iedereen toegang moet hebben tot juridische kennis. Daarom staat er veel inhoudelijke informatie op onze website en bieden wij een chatmogelijkheid. U kunt op de chat kosteloos juridische vragen stellen op het gebied van arbeids-, ondernemings- of contractenrecht. De chat wordt bemand door onze eigen advocaten.

Juridisch Loket Arbeidszaken helpt werknemers en werkgevers met alle arbeidsrecht zaken. Heeft u te maken met ontslag, ontslag op staande voet, ontslagvergoeding of wilt u advies inwinnen dan kunt u ons inschakelen. Het eerste gesprek is altijd gratis. Wilt u weten of uw arbeidscontracten goed zijn of heeft u advies nodig bij een arbeidsconflict of ontslag? Neem contact met ons op, wij helpen u verder.

Ik Wil Een Zieke Werknemer Ontslaan

Hoe Een Werknemer Ontslaan Met Vast Contract?Hoe Werknemer Ontslaan?

Door onze ruime ervaring kunnen wij u snel en adequaat helpen. Wilt u weten hoe en of wij u kunnen helpen? Neem contact op voor een gratis kennismaking. Bel ons op of laat uw gegevens achter en wij bellen u terug..

HuisjuristJuridisch Advies Den Haag

Wanneer wij juridische bijstand voor ontslagrecht leveren, kunt u bij ons kiezen voor een vast uurtarief. Heeft u de voorkeur voor een vaste prijsafspraak? Ook dat is in de meeste gevallen mogelijk wanneer het gaat om procedures binnen het ontslagrecht. Zoals wij al eerder hebben aangegeven staan wij zowel werknemers als werkgevers bij.

Bovendien weten wij hierdoor goed hoe lang een zaak ongeveer duurt. Vooraf kunnen wij al veel duidelijkheid geven over een vaste prijs voor een bepaalde zaak. Heeft u na het lezen van deze informatie vragen of wilt u juridisch advies betreffende ontslagrecht? Wilt u direct een ontslagadvocaat inschakelen voor het afhandelen van vragen rond ontslagrecht of heeft u vragen over een van onze andere specialismen? Laat eenvoudig een bericht achter via ons contactformulier, neem via email of telefoon contact met ons op via info@debrouweradvocaten.

Werknemer Ontslaan

Ons kantoor is op werkdagen te bereiken tussen 09:00 en 17:00. Als werknemer of werkgever is het mogelijk dat u te maken krijgt met ontslag. Dit is vaak een vervelende situatie, waarbij sprake is van tegengestelde belangen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een ontslagprocedure of ontslagregeling. De uitkomst wordt sterk bepaald door handelingen in aanloop naar het ontslagtraject.

Er zijn talloze redenen die tot ontslag kunnen leiden. Dit kan bijvoorbeeld zijn op basis van slecht functioneren, ziekte of zelfs wegen faillissement. Elke situatie vereist een andere aanpak, daarom is het belangrijk om voor iedere situatie met een scherpe blik naar het ontslagrecht te kijken. Bij De Brouwer Advocaten weten onze gespecialiseerde advocaten in ontslagrecht hoe ze om moeten gaan met iedere situatie.

Daarnaast is het in veel gevallen mogelijk om op voorhand een vaste prijs af te spreken, mocht dit uw voorkeur betreffen. Door onze ervaring kunnen wij u vooraf al meer duidelijkheid geven over de vaste prijs voor uw zaak.

Zieke Werknemer Ontslaan Met Tijdelijk Contract

Als werknemer kunt u te maken krijgen met diverse conflicten met uw werkgever. Wij zien er jaarlijks velen de revue passeren en weten gelukkig de meesten goed op te lossen. Denk hierbij aan aan een dreigend ontslag, het niet uitbetalen van loon of geschillen over ziekmeldingen en re-integratie. Deze voorbeelden kunnen grote (juridische) gevolgen hebben.

Helemaal als het gaat om het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst is juridisch advies aan te bevelen. In het geval dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst wil beëindigen zullen we u eerst goed uitleggen wat uw rechten en plichten zijn. Vervolgens beoordelen we samen wat voor u de beste keuze is. Wij vinden het belangrijk en helpen u graag om:- de grondslag van het ontslag te toetsen (is er een grondslag, is deze aangetoond, is het een geldige grondslag);- na te gaan of er voor de juiste (juridische) vorm gekozen is door de werkgever;- de voorwaarden te controleren.

In arbeidsrechtelijke kwesties lukt het veelal om geschillen tussen partijen zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. Als dat niet mogelijk is, weten we uiteraard onze weg te vinden in een procedure en kunnen we u ook daarin goed bijstaan (juridisch abonnement). Mocht u vragen of hulp nodig hebben, neem dan gerust contact op met advocaat Verstijnen.

Juridisch Advies Den Haag

U wilt personeel aannemen en heeft vragen over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Moet het bijvoorbeeld een tijdelijke of een vaste arbeidsovereenkomst worden? Welke voorwaarden en bepalingen zijn van belang in het kader van de WWZ (wet werk en zekerheid)? En kunt u nu eigenlijk wel of niet een concurrentiebeding laten opnemen bij een tijdelijk contract? Voor al dit soort vragen kunt u terecht bij onze arbeidsrecht juristen.

Zij beoordelen uw rechtspositie en geven u een goed onderbouwd advies. Stel, u bent niet tevreden over het functioneren van uw medewerker. Als eerste is het belangrijk om hierover samen in gesprek te gaan. Tijdens dit proces is het van belang om op correcte wijze een dossier op te bouwen.

More from Dienstverlening

Navigation

Home

Latest Posts

Rijden Onder Invloed. Verzekerd Of Niet?

Published Apr 22, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt lees verder

Published Apr 22, 21
5 min read