Juridisch Advies regio Den Haag

Published Feb 09, 21
7 min read

Juridisch Adviesbureau

Juridisch AbonnementHoe Kan Ik Een Werknemer Ontslaan?

Deze afspraken worden opgenomen in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. In dit geval hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen. Is het ontslag eenzijdig vanuit de werkgever en stemt de werknemer hier uiteindelijk schriftelijk mee in, dan moet de werkgever wel de transitievergoeding aan de werknemer uitkeren. Heeft u een dringende reden voor ontslag, dan kunt u uw werknemer ook zelf .U moet uw werkgever per (aangetekende) brief zo snel mogelijk laten weten dat hij of zij op staande voet ontslagen is. Daarnaast kunt u voor de zekerheid ontslag aanvragen bij de kantonrechter. Uw werknemer kan dit namelijk ook doen en het ontslag ongedaan maken en/of een schadevergoeding claimen. Direct hulp nodig van een jurist arbeidsrecht? Bel gerust 070 - 799 00 12.

In de aanvraag geeft u de reden van het gewenste ontslag aan. De procedure bij het UWV kan een aantal weken duren, afhankelijk van de situatie. Zij zullen u en uw werknemer per brief laten weten of de ontslagvergunning is gegeven of niet. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een procedure starten bij de kantonrechter.

Juridisch Adviesbureau

Dit klinkt misschien erg ingewikkeld, maar dit valt erg mee. Het is wel belangrijk om u goed te laten informeren. Er zijn voorwaarden en regels die over het hoofd gezien kunnen worden. Hier kan een juridisch adviseur u bijvoorbeeld bij helpen. Voor de procedure bij de kantonrechter is het inschakelen van een advocaat niet verplicht.

Wij helpen u van A tot Z, zodat u uw werkzaamheden snel weer kunt hervatten. Ook bij een arbeidsconflict of bij ontslagvergoeding kunt u onze arbeidsrecht specialist in Den Haag inschakelen. Bel gerust of vul ons contactformulier in. Wij zijn altijd op korte termijn beschikbaar en staan u op persoonlijke wijze bij.

Het arbeidsrecht omvat alle juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer. Als er sprake is van een arbeidsrelatie, doordat u werkzaamheden uitvoert voor een werkgever op basis van een overeenkomst, dan is het arbeidsrecht van toepassing. Het arbeidsrecht is van belang om de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever te waarborgen.

Ik Wil Een Zieke Werknemer Ontslaan

Het arbeidsrecht is een onderdeel van het civiel recht. Heeft u vragen die betrekking hebben op het arbeidsrecht, bijvoorbeeld als u een arbeidsconflict heeft of bent ontslagen, vraag dan een pro deo advocaat arbeidsrecht om gratis juridisch advies (huisjurist).

Wanneer u een arbeidsovereenkomst opstelt is het belangrijk professioneel advies in te winnen omtrent de inhoud van deze overeenkomst. De arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer contractueel om onder het gezag van de werkgever arbeid te verrichten in ruil voor loon. Tussen beide contractspartijen kunnen diverse geschillen ontstaan. Een kan u onder meer bijstaan bij kwesties met betrekking tot arbeidsomstandigheden, ziekte door of tijdens werk, loonbetaling, re-integratie en regulier ontslag of ontslag op staande voet.

Juridische verplichtingen, zoals opzegtermijnen en andere formaliteiten moeten altijd in acht worden genomen. Ook bij zaken omtrent onterecht ontslag of ontslag op staande voet kan een optreden. Onder omstandigheden hebben werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Een kan adviseren bij de berekening transitievergoeding of bij geschillen die voortkomen uit onvrijwillige beëindiging of niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

Hoe Kan Ik Een Werknemer Ontslaan?

Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na uitdiensttreding met relaties of klanten van de werkgever in contact te treden - jurist arbeidsrecht. Een concurrentiebeding regelt het niet verrichten van gelijksoortige werkzaamheden binnen een bepaalde periode na uitdiensttreding. Een arbeidsjurist of arbeidsrechtadvocaat kan adviseren en optreden bij geschillen rondom het concurrentie- of relatiebeding.

Waar gewerkt wordt, kunnen dingen misgaan. Soms bewust, soms onbewust. Zit of komt u in een penibele situatie, dan is het fijn een specialist op het gebied van arbeidsrecht in uw hoek te hebben. De arbeidsrechtadvocaten van Axius Advocaten & Mediators zijn dat voor u. Wij ondersteunen zowel werkgevers als werknemers uit Veenendaal en omgeving met juridische begeleiding en advies op maat, alsook procederen en bemiddelen.

En hoewel een dienstverband doorgaans is vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, werkt de praktijk soms anders. Niet alles is in de kleine letters te vangen. Een langdurig zieke werknemer die maar niet arbeidsongeschikt wordt verklaard. Dreigend ontslag. Een werkgever die een reorganisatie aangrijpt om massaal te ontslaan. Wie met reorganisatie, collectief of individueel ontslag, ziekte, een arbeidsconflict of een arbeidsgeschil te maken krijgt, merkt hoe ingewikkeld deze situaties kunnen zijn.

Werknemer Ontslaan

De advocaten van ons advocatenkantoor zijn allemaal specialist in een of meerdere rechtsgebieden. Waaronder gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht die u graag bijstaan. Zij bespreken zaken onderling, wanneer nodig met collega’s uit een ander rechtsgebied. Zo ontstaat een volledig beeld en behalen zij het beste resultaat voor u. Bij Axius krijgt u bovendien het beste van twee werelden.

Groot qua kennis en ervaring, maar klein genoeg om dicht naast u te staan. Wij zijn het gewend complexe zaken op te pakken, maar spreken ook gewoon uw taal. Arbeidsrecht is voor ons meer dan procesbegeleiding. Het begint bij proactief juridisch advies over arbeidsrecht. Wat kunt u tijdens een conflict het beste doen? Of daarvoor al: mocht u ooit in een bepaalde situatie terechtkomen, wat is dan wijsheid? Natuurlijk helpen wij u als het zo ver komt ook in een procedure.

a.: Onwerkbare situaties Beoordelen algemene arbeidsovereenkomsten Verstoorde arbeidsverhoudingen tussen werknemers en werkgevers Individuele en collectieve ontslagen (o. a. ontslag tijdens ziekte) Ontslagroutes en ontslaggronden Loonvorderingen Transitievergoeding Proeftijd Nieuwsgierig? Lees onze blogs over arbeidsrecht voor meer tips en informatie. Of vraag een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan om te ontdekken wat onze arbeidsrechtadvocaten en arbeidsjurist voor u kunnen betekenen.

Werknemer Ontslaan

We schrijven op regelmatige basis over situaties die we in de praktijk tegen komen. Daarnaast publiceren we over ontwikkelingen in het ontslagrecht en geven we tips over hoe je het beste uit je ontslag haalt. Lees onze laatste artikelen of bekijk ons blog. Erwin Crooy 10 september 2020 1378 Als je terugkeert uit een risicogebied (kleurcodes geel, oranje of rood), dan moet je aansluitend 10 dagen in thuisquarantaine.

Erwin Crooy 24 juni 2020 1110 Voor sommige bedrijven zijn de overheidsmaatregelen om de coronacrisis door te komen onvoldoende. Één van de opties die we voorbij zien komen is dat een werkgever een verlaging van de lonen voorstelt. Mag je werkgever je salaris verlagen vanwege de coronacrisis? .

Kantonrechtersformule. nl is een initiatief van Juristen Arbeidsrecht Nederland. Meer over Juristen ArbeidsRecht Nederland Op kantonrechtersformule. nl vindt u informatie over de kantonrechtersformule, ontslagvergoeding, transitievergoeding, ontslag en vaststellingsovereenkomst (beëindigingsdocument). Bereken uw ontslagvergoeding met de online . Als een werkgever het initiatief neemt tot een ontslag, dan zal hij vaak een vaststellingsovereenkomst voorleggen aan de werknemer.

Hoe Kan Ik Een Werknemer Ontslaan?

Denk aan: hoogte ontslagvergoeding, ontslagdatum, vrijstellen van werk, eindafrekening salaris en eventueel de hoogte van een outplacement budget. Ook moet de vaststellingsovereenkomst juridisch juist zijn opgesteld zodat u recht krijgt op een WW-uitkering. Teken de vaststellingsovereenkomst nooit zonder overleg met een arbeidsjurist. Wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst controleren: gratis controle vaststellingsovereenkomst Bij ontslag via UWV of kantonrechter ontvangt u de transitievergoeding.

De ontslag-afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Onderhandelingen bepalen de hoogte van de ontslagvergoeding. Onze juristen kunnen de onderhandelingen voor u voeren en zetten in op de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is veel hoger dan de transitievergoeding. Bereken verschil transitievergoeding en kantonrechtersformule Werkgevers zetten bij de start van de onderhandelingen vaak in op de transitievergoeding.

Hoe Kan Ik Een Zieke Werknemer Ontslaan?Abonnement Juridisch Advies

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een hogere ontslagvergoeding ? Laat onze arbeidsjuristen uw zaak beoordelen. Het eerste advies is gratis. Hogere ontslagvergoeding, ook voor u? Bereken uw ontslagvergoeding Bereken uw ontslagvergoeding met de kantonrechtersformule. Kantonrechtersformule. nl is een initiatief van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Wij helpen jaarlijks honderden ontslagen werknemers met juridisch advies, onderhandelen met werkgever over de ontslagregeling, controleren van vaststellingsovereenkomst, veilig stellen van de WW-uitkering, adviseren over de financiele consequenties van ontslag en de ontslagvergoeding en outplacement (begeleiding naar een nieuwe baan).

Hoe Kan Ik Een Zieke Werknemer Ontslaan?

Volgens de wet bestaan er een aantal verschillende vormen van ontslag. Hierdoor ontstaan er ook verschillende ontslagprocedures waar de werkgever zich aan moet houden. Voor ieder ontslag is de procedure juridisch vastgelegd sinds 1 juli 2015. Er gelden algemene regels wanneer een werkgever niet mag worden ontslag. Een werknemer mag bijvoorbeeld niet ontslagen worden bij ziekte.

More from Dienstverlening

Navigation

Home

Latest Posts

Rijden Onder Invloed. Verzekerd Of Niet?

Published Apr 22, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt lees verder

Published Apr 22, 21
5 min read