Rijden Onder Invloed Van Drugs? Dit Zijn De Gevolgen

Published Apr 16, 21
5 min read

Straf Rijden Onder Invloed - Advocaat Verkeersrecht

Het CBR kan na een melding van de politie besluiten om een bepaalde verkeersmaatregel op te leggen, zoals een alcoholcursus, een onderzoek naar de rijgeschiktheid of een alcoholslotprogramma. In sommige gevallen kan het CBR ook het rijbewijs ongeldig verklaren. Het kan dus gebeuren dat u uw rijbewijs in de strafzaak terugkrijgt, maar dat het rijbewijs direct naar het CBR wordt gestuurd omdat deze het rijbewijs ongeldig heeft verklaard.

U wilt natuurlijk het rijbewijs zo snel mogelijk terugkrijgen, maar wat de snelste en beste manier is om uw rijbewijs terug te krijgen verschilt van zaak tot zaak. Een gespecialiseerde advocaat kan u hierin het beste adviseren en begeleiden. De advocaat kan u adviseren wat uw kansen zijn om via een klaagschriftprocedure het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen, en wat het beste moment is om het klaagschrift in te dienen.

Wilt u direct geholpen worden door een gespecialiseerde advocaat, dan verzoek wij u om het aanmeldformulier nieuwe zaak zo volledig mogelijk in te vullen. Wij sturen dit dan onmiddellijk door naar de advocaat bij u in de regio die dan binnen 24 uur (tijdens werkdagen) contact met u zal opnemen om de zaak verder te bespreken.

Straffen Voor Rijden Met Te Veel Alcohol Op

Uw aanmelding verplicht u dus tot niets. De beslissing om met de advocaat in zee te gaan, kunt u altijd later nog nemen.

Het rijbewijs kan om verschillende redenen worden ingevorderd door de politie:Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, wilt u deze uiteraard zo snel mogelijk terug. Zeker wanneer u uw rijbewijs dringend nodig heeft voor uw werk of andere belangrijke sociale verplichtingen heeft u er belang bij om snel het rijbewijs terug te krijgen.

Rijden Onder Invloed In Het Verkeer. Wat Mag Wel En Wat Niet.Boete Rijden Onder Invloed: De Straffen Voor 2021


De snelste manier om het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen, is door het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank. In het klaagschrift wordt verweer gevoerd tegen de invordering van het rijbewijs. Ook zal de advocaat het proces-verbaal van de politie opvragen om zo na te gaan of de politie zich aan alle wettelijke voorschriften heeft gehouden.

Straf Rijden Onder Invloed - Advocaat Verkeersrecht

De politie kan uw rijbewijs invorderen als u de veiligheid op de weg ernstig in gevaar brengt. Bijvoorbeeld als u veel te hard rijdt of als u teveel alcohol heeft gedronken. Ook als u openstaande boetes heeft, kan de politie uw rijbewijs soms innemen. Uw rijbewijs kan onder andere worden ingevorderd in de volgende situaties: Een ontzegging van de rijbevoegdheid, ook wel rijontzegging genoemd, is een bijkomende straf die de rechter bij een veroordeling kan opleggen naast de hoofdstraf.

De verdachte wordt dan enkel veroordeeld tot een ontzegging van de rijbevoegdheid, zonder dat ook een geldboete, werkstraf of gevangenisstraf worden opgelegd. Bij een ingevorderd rijbewijs stuurt de politie uw rijbewijs binnen 3 dagen naar de officier van justitie. Die beslist binnen 10 dagen of uw rijbewijs wordt ingehouden of dat u uw rijbewijs terugkrijgt.

Op De Sofa Bij De Verkeerspsycholoog. Rijden Onder InvloedStraffen Rijden Onder Invloed - Advocaat Verkeersstrafrecht


Ook niet als u een voertuig (bijvoorbeeld een trekker) nodig heeft voor uw werk. De officier van justitie kan uw rijbewijs voor langere tijd inhouden. De inhouding van uw rijbewijs is een maatregel die geldt totdat uw zaak voor de rechter komt. De officier van justitie is wettelijk verplicht de zaak binnen 6 maanden na de invordering voor de rechter te brengen. Rijden onder invloed melden via Centraal Meldpunt.

Straffen En Maatregelen - Verkeer

Dit is een brief waarin u de rechter vraagt of u uw rijbewijs terug kunt krijgen. Als uw zaak voor de rechter komt, dan moet u zich verantwoorden voor de overtreding. De rechter beoordeelt of u een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt. De tijd dat u uw rijbewijs kwijt was voor de rechtszitting wordt afgetrokken van deze periode.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan uw rijbewijs innemen als u openstaande verkeersboetes heeft. Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u het openstaande bedrag betalen. Sluit u bijzondere verzekering snel online af .

Strafrechtelijke overtredingen in het verkeer worden tegenwoordig niet alleen bestraft door de rechter, maar ook aangepakt door het CBR. Wanneer bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom met meer dan 50 km per uur te hard wordt gereden, dan wordt in de eerste plaats het rijbewijs voorlopig ingevorderd en volgt doorgaans een geldboete en/of een rijontzegging.

Rijontzegging Door Rijden Onder Invloed Van DrugsVoorschoten Behalve het overschrijden van de tien-dagen-termijn zijn er nog andere redenen waarom u uw rijbewijs eerder terug kunt krijgen. We onderzoeken bijvoorbeeld of bij de invordering van je rijbewijs aan alle wettelijke spelregels is voldaan. Is er sprake van fouten in het onderzoek? Dan is de kans groot dat je je rijbewijs eerder terug krijgt.

Neem nu contact met ons op. En bedenk dat elke dag dat je langer wacht ons minder effectief maakt. De procedure neemt namelijk best veel tijd in beslag en elke dag telt. Wil je ook weer snel rijden? Mijn vrouw had uitgerekend dat ik er met het openbaar vervoer 2 uur over zou doen om op mijn werk te komen.

nl in te schakelen. Ed K. Alkmaar Wat zegt de wet? Artikel 164 lid 6 zegt het volgende: " Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder.

Alcohol In Het Verkeer

Straf Rijden Onder Invloed - Advocaat VerkeersrechtRijden Onder Invloed - Gratis Rechtshulp Pro Deo Advocaat


Teruggave vindt ten slotte plaats indien het onderzoek van de zaak op de terechtzitting niet binnen zes maanden na de dag van invordering is aangevangen, dan wel binnen die termijn geen strafbeschikking is uitgevaardigd (Aanhouding wegens rijden onder invloed). Het rijbewijs wordt niet aan betrokkene teruggegeven, indien het een rijbewijs betreft waarvan ingevolge een der artikelen 130, tweede lid of 164 de overgifte is gevorderd," .

De politie stuurt uw rijbewijs binnen 3 dagen naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie beslist binnen 10 dagen of u uw rijbewijs terugkrijgt (Op de sofa bij de verkeerspsycholoog. rijden onder invloed). Hoort u binnen deze 10 dagen niets van de officier van justitie? Dan moet u uw rijbewijs terugkrijgen. Heeft u uw rijbewijs nodig, bijvoorbeeld voor uw werk? Stuur de officier van justitie dan een brief waarin u vraagt om teruggave van uw rijbewijs.

More from Arbeidsrecht

Navigation

Home

Latest Posts

Rijden Onder Invloed. Verzekerd Of Niet?

Published Apr 22, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt lees verder

Published Apr 22, 21
5 min read