Adviesbureau Juridisch

Published Mar 22, 21
6 min read

Jurist Arbeidsrecht

Uw opzegtermijn hangt af van de duur van het contract van uw werknemer. En of hij nog in zijn proeftijd zit. Maar ook van eventuele afspraken met uw werknemer. Heeft uw werknemer een contract voor onbepaalde tijd? Dan moet u zich houden aan een opzegtermijn. Deze hangt af van hoe lang iemand bij u in dienst is.

Deze afspraak moet u dan in het contract laten zetten. Let op: uw opzegtermijn moet 2 keer zo lang zijn als die van uw werknemer. U mag een kortere opzegtermijn afspreken met uw werknemer als dit in uw cao staat. Deze afspraak hoeft u niet in het contract te zetten.

Incasso- En Juridisch Adviesbureau

U moet zich dan houden aan een opzegtermijn van 1 maand. Is een ontslagprocedure bij UWV of een cao-commissie doorlopen? En zegt de werkgever het contract daarna op? Dan mag de werkgever de proceduretijd aftrekken van de opzegtermijn. Wel moet minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven. Heeft uw werknemer een contract voor bepaalde tijd? Bijvoorbeeld een jaarcontract? Dan heeft u geen opzegtermijn (abonnement juridisch advies).

Juridisch Advies - Regel Je Juridische Zaken OnlineFiscaal En Juridisch Adviesbureau

Er geldt wel een aanzegtermijn. U mag met uw werknemer afspreken dat u het contract eerder kunt opzeggen. Deze afspraak moet u dan in het contract laten zetten. Zit uw werknemer nog in zijn proeftijd? Dan heeft u geen opzegtermijn. U kunt hem per direct ontslaan. Het contract stopt dan meteen. abonnement juridisch advies.

Juridisch Advies Omgevingsrecht

Juridisch Adviesbureau - Van De Graft AccountantsFiscaal En Juridisch Adviesbureau

Ten eerste is het belangrijk om te achterhalen of u een vast contract heeft of niet. Dit wordt ook wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd genoemd - adviesbureau juridisch. Dit contract heeft daardoor ook geen einddatum, in tegenstelling tot een tijdelijk contract. Ook bij een vast contract moet de werkgever een goede reden hebben om u te mogen ontslaan.

De werkgever zal de reden moeten onderbouwen en aannemelijk moeten maken dat er sprake is van een wettelijke ontslaggrond. Fiscaal juridisch adviesbureau. De meest voorkomende redenen voor ontslag zijn:DisfunctionerenVerstoorde arbeidsrelatieBedrijfseconomische redenenLangdurig ziekte/arbeidsongeschiktNaast de bovenstaande redenen zijn er ook nog enkele andere gronden zoals: veelvuldig ziekteverzuim, verwijten handelen van werknemer, gewetensbezwaar bij het werk of andere omstandigheden.

Met Recht, Juridisch Advies Op Maat

Denk hierbij aan een situatie waarbij er bijvoorbeeld sprake is van diefstal. Er zijn echter situaties waarbij u ontslagen kunt worden zonder de tussenkomst van het UWV of de kantonrechter terwijl u een vast contract heeft. Het gaat onder andere om de volgende situaties:U heeft meteen bij aanvang van uw dienstverband een vast contract ontvangen maar wordt ontslagen in uw proeftijd.

U heeft de AOW-leeftijd bereikt. Er staan ontbindende voorwaarden in uw contract zoals bijvoorbeeld de afspraak dat u voor een bepaalde datum een diploma hebt moeten behalen (adviesbureau juridisch). Uw werkgever moet heeft twee opties zodra hij u wil ontslaan. Hij kan u een vaststellingsovereenkomst aanbieden waardoor u wordt ontslagen met wederzijds goedvinden of hij kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of de kantonrechter vragen uw arbeidscontract te ontbinden.

Juridisch Adviesbureau: Juristenkracht

Het is altijd raadzaam om een vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen door een jurist. Om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, dient de inhoud van de vaststellingsovereenkomst op een bepaalde wijze geformuleerd te zijn (werknemer ontslaan met vast contract). Ook is het raadzaam om na te gaan of u nog kunt onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding.

Al zeven jaar werkt Femke als secretaresse. Juridisch adviesbureau verzekering. Zij doet haar werk goed en heeft het naar haar zin. Toch komt er een kink in de kabel als zij een nieuwe collega krijgt. Lotte komt bij haar op kantoor te zitten en zal een deel van haar werkzaamheden overnemen. Het klikt niet echt tussen Femke en Lotte.

Juridisch Advies - Laagdrempelig En Betaalbaar

Eventjes gaat het goed, maar uiteindelijk vliegt de vlam in de pan en ontstaat er een behoorlijk conflict. Femke besluit in een opwelling om een mail naar een andere collega te sturen om haar hart eens flink te luchten over die vervelende nieuwe collega. Hierbij gaat er iets mis en komt Lotte per ongeluk in de CC te staan.

Lotte stapt naar de werkgever. De werkgever neemt niet graag afscheid van Femke, maar kan in dit geval niet anders. Tussen die twee gaat het niet meer goed komen. Om de schade zoveel mogelijk te beperken stelt hij voor om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Femke is boos, maar begrijpt dat ze dit nooit zo had mogen doen.

Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Gelukkig komen ze er vrij makkelijk uit. Op advies van de werkgever laat zij het document nog even nakijken door een jurist en zet haar handtekening. Ondertussen heeft Femke een andere leuke baan gevonden. - zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract.

Kunt u met een zomaar ontslagen worden? Nee gelukkig lang niet altijd. Hieronder in hoofdlijnen de ontslagregels. Als u na het lezen nog vragen heeft of hulp wenst kunt u ons altijd bellen of mailen Allereerst dient na te worden gegaan of er sprake is van een vast contract.

Direct Juridisch Advies

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan direct bij aanvang van de arbeidsrelatie worden aangegaan - huisjurist. Maar het is tegenwoordig steeds gebruikelijker dat eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan. Dat geeft de werkgever namelijk meer tijd om na te gaan of de werknemer goed functioneert. Indien werkgever ontevreden is over de prestaties van werknemer, of de hoeveelheid werk terugloopt, kan werkgever de arbeidsovereenkomst simpelweg op de overeengekomen datum laten aflopen, zonder een ontslagprocedure aan te hoeven te gaan.

Bij een vaste arbeidsovereenkomst kan de werkgever de werknemer niet zomaar ontslaan. De werkgever moet daar goede redenen voor hebben, de wet spreekt over een "redelijke grond" en die redenen laten toetsen door het UWV of de kantonrechter. In artikel 7: 669 van het Burgerlijk Wetboek is een opsomming gegeven van de gronden voor ontslag: reorganisatie of andere bedrijfseconomische redenen; langdurige ziekte; frequent ziekteverzuim; disfunctioneren verwijtbaar handelen gewetensbezwaar bij het werk verstoorde arbeidsrelatie; andere omstandigheden.

Juridisch Advies Of Rechtshulp Nodig?fraude, diefstal, geweld). In dat geval behoeft de werkgever geen toestemming voor ontslag te vragen aan de kantonrechter. Het is niet altijd gemakkelijk om in te schatten of de door de werkgever aangevoerde ontslagreden sterk genoeg is. U kunt onze organisatie altijd benaderen voor advies op dit punt. In het geval er sprake is van een goede ontslagreden heeft het meestal de voorkeur om niet te gaan procederen over het ontslag bij een vast contract.

Het is dan raadzaam de specialisten van Ontslagspecialist in te schakelen. juridisch adviesbureau. Onderhandelen als ‘leek’ met een professionele tegenpartij is namelijk niet verstandig; de kans is dan groot dat u niet het beste resultaat behaalt. Onze juristen en advocaten zorgen er bovendien voor dat een ww-veilige regeling wordt afgesproken met een zo een hoog mogelijke ontslagvergoeding.

Juridisch Adviesbureau - Juridisch Advies

Indien een ontslagprocedure toch onvermijdelijk is, kan Ontslagspecialist u daarin bijstaan. Bij Ontslagspecialist werken advocaten en juristen die geheel gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht en ontslag. De meeste al meer dan 20 jaar! Direct actieDreigt bij u ontslag tijdens uw vaste contract? Wacht dan niet langer. Neem direct actie!Bel of mail Ontslagspecialist voor hulp bij uw dreigende ontslag.

In sommige gevallen is het eenvoudig om van een werknemer afscheid te nemen. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer in zijn proeftijd zit of als een tijdelijk contract afloopt. Het wordt lastiger als de werknemer al een vast contract of langdurig tijdelijk contract heeft. Een goede voorbereiding vergroot in dit geval de kans op een geslaagd ontslag.

More from Arbeidsrecht

Navigation

Home

Latest Posts

Rijden Onder Invloed. Verzekerd Of Niet?

Published Apr 22, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt lees verder

Published Apr 22, 21
5 min read